Werking Groepspraktijk

 • Onze praktijk is een groepspraktijk met meerdere huisartsen. Door met meerdere artsen te gaan samenwerken krijgen we de mogelijkheden om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen en bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven.

 • Wat betekent dat voor jou? Je behoudt je eigen huisarts, je kiest hierin uiteraard wie je wenst.
 • De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is.
  Het is onze overtuiging dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen.

 • Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medische dossier, overleggen dagelijks en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Wekelijks is er een praktijkoverleg waarbij we wat moeilijkere medische patiëntenproblemen bespreken. Door onze kennis samen te brengen proberen we optimaal te helpen.

Afspraken

 • U kan steeds telefonisch een afspraak maken of aan de balie bij de secretaresse.

 • Vermeld steeds wanneer u met meerdere personen komt of wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben (bijv. voor een uitgebreid probleem of levensverzekeringsonderzoek), zodat daar rekening mee kan gehouden worden.

 • Het kan in bepaalde periodes zeer druk zijn in onze praktijk. Het is daarom aangeraden om tijdig een afspraak te maken voor bijvoorbeeld medicatie, voorschriften of bloednames. TIP: u kan na uw afspraak bij de dokter uw volgende afspraak al vastleggen aan de balie.

Vrije Consultaties

 • Om de wachttijden te beperken tijdens de vrije raadpleging werken wij met een kaartjessysteem. Deze zijn af te halen aan de balie. Op het kaartje staat een volgnummer alsook het uur dat u bij de desbetreffende arts wordt verwacht.

 • Naar gelang met hoeveel personen u op consultatie komt neemt u 1 of meerdere kaartjes. Neem ook telkens het eerstvolgende kaartje, dit om vergissingen te vermijden.

 • De kaartjes liggen elke dag vanaf 15u30 en deze blijven liggen tot 18u30. De vrije consultatie zelf begint een uur na het klaarleggen van de kaartjes, dus om 16u30. LET OP! Dit is uitsluitend voor patiënten met GMD in onze praktijk.

 • Voor attesten zoals een voorschrift, een attest voor het ziekenfonds en/of sportattest dient u een afspraak te maken, dit kan via onze website, telefonisch en/of aan de balie bij onze secretaresse.

 • LET OP! Deze vrije raadplegingen zijn uitsluitend voor patiënten met GMD in onze praktijk.

Voorschriften en Attesten

 • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt.
 • Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.
 • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.