Eén huisarts houdt al je medische gegevens bij

 • Je huisarts is op de hoogte van je medische voorgeschiedenis, allergieën, niet verdragen geneesmiddelen, …
  Je huisarts waakt erover dat technische onderzoeken niet nodeloos herhaald worden.
  Je huisarts verwijst je zo nodig naar de best geplaatste geneesheer specialist, kinesist, verpleegkundige, diëtist,…

 • Je huisarts coördineert de verschillende behandelingen van de specialisten en zorgt ervoor dat ze elkaar niet tegenwerken.
 • U blijft patiënt bij uw eigen huisarts, die uw GMD beheert. GMD staat voor Globaal Medisch Dossier. Het garandeert u dat uw medische gegevens deskundig bijgehouden en gecoördineerd worden en bovendien krijgt u, onder bepaalde voorwaarden, meer terugbetaald door uw ziekenfonds.

GMD Praktisch

 • Eén maal per jaar betaal je de bijdrage voor het GMD aan de huisarts. Deze bedraagt momenteel € 25.67. Deze bijdrage wordt volledig door het ziekenfonds terugbetaald, het kost je dus niets. Het GMD kan ook via derde betalersregeling in orde gebracht worden. Dit wil zeggen dat u bij de eerste visite in een nieuw kalenderjaar een kleefbriefje van uw mutualiteit meebrengt en het GMD rechtstreeks door ons bij uw ziekenfonds wordt aangevraagd.U hoeft dan niets extra te betalen.
 • De datum van de opening van het GMD wordt door je huisarts genoteerd op een kaartje dat je kan tonen bij elk bezoek aan een andere arts of in het ziekenhuis.
 • Vanaf de betaling van de bijdrage geniet je een korting van 30 % op het remgeld van de raadplegingen in het kabinet van de huisarts. Je krijgt dus meer terugbetaald door het ziekenfonds. Personen van 75 jaar en ouder en bepaalde invaliden kunnen ook voor huisbezoeken van deze korting genieten.
 • Hebt u nog geen GMD? Breng dit dan alsnog in orde.
 • De avondraadpleging houdt een verhoging in van € 2,- Deze wordt volledig terugbetaald als de patiënt een GMD heeft bij de huisarts die de raadpleging verricht, of als het GMD kan geconsulteerd worden (voor groepspraktijken en de netwerken; raadplegend huisarts vermeldt ‘G’ en RIZIV-identificatienummer van de GMD-beheerder). Indien de patiënt geen GMD heeft wordt de verhoging NIET terugbetaald.